Zagadnienia literatury współczesnej

Problems in Contemporary Literature

2019L

Kod przedmiotu1425S1O-ZLW2
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi