Filologia polska - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozoficzne konteksty literatury
0
Główne problemy literatury i kultury XIX i XX wieku
0
Historia Polski
0
Język łaciński z elementami kultury antycznej
0
Nauki pomocnicze filologii polskiej
0
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa
0
Literatura epok dawnych
0
Literatura powszechna
0
Poetyka z elementami teorii literatury
0
Wstęp do nauki o języku
0
SUMA
2,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
0
II - Podstawowe
Historia Polski
0
Język łaciński z elementami kultury antycznej
0
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
0
Leksykografia współczesna
0
Literatura epok dawnych
0
Podstawy pisowni polskiej
0
Poetyka z elementami teorii literatury
0
Zagadnienia literatury współczesnej
0
SUMA
4,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
0
Kultura języka i wypowiedzi
0
Literatura powszechna
0
Literatura romantyzmu
0
Poetyka z elementami teorii literatury
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Historia kultury
0
Teksty kultury
0
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wiedza o teatrze
0
Wstęp do kulturoznawstwa
0
SUMA
2,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego
0
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
0
Kultura języka i wypowiedzi
0
Literatura Młodej Polski
0
Literatura pozytywizmu
0
Proseminarium
0
Stylistyka współczesna
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kody kultury
0
Wykład monograficzny
0
SUMA
4,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego I
0
Gramatyka historyczna języka polskiego
0
Literatura dwudziestolecia międzywojennego
0
Literatura po 1939 roku
0
Literatura powszechna
0
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoria języka
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Animacja kultury
0
Filozofia kultury
0
ZAL-O
Wykład
15
Wiedza o teatrze
0
SUMA
0,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
III - Kierunkowe
Gramatyka historyczna języka polskiego
0
Literatura po 1939 roku
0
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wiedza o mediach
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Instytucje kultury
0
Korespondencja sztuk
0
Wiedza o filmie
0
Wykład monograficzny
0
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
0
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
2,0