Filologia polska - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozoficzne konteksty literatury
4
Główne problemy literatury i kultury XIX i XX wieku
4
Historia Polski
2
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
Nauki pomocnicze filologii polskiej
2
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa
2
Literatura epok dawnych
4
Literatura powszechna
2
Poetyka z elementami teorii literatury
3
Wstęp do nauki o języku
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
II - Podstawowe
Historia Polski
2
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
5
Leksykografia współczesna
2
Literatura epok dawnych
6
Podstawy pisowni polskiej
2
Poetyka z elementami teorii literatury
2,5
Zagadnienia literatury współczesnej
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
3
Kultura języka i wypowiedzi
3
Literatura powszechna
2
Literatura romantyzmu
5
Poetyka z elementami teorii literatury
4
IV - Specjalnościowych
Historia kultury
3
Teksty kultury
3
Wiedza o teatrze
2
Wstęp do kulturoznawstwa
1
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
29,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego
4
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
4
Kultura języka i wypowiedzi
2
Literatura Młodej Polski
4
Literatura pozytywizmu
4
Proseminarium
1
Stylistyka współczesna
3
IV - Specjalnościowych
Kody kultury
2
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego
3
Gramatyka historyczna języka polskiego
3
Literatura dwudziestolecia międzywojennego
4
Literatura po 1939 roku
3
Literatura powszechna
1
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
7
Teoria języka
3
IV - Specjalnościowych
Animacja kultury
1
Filozofia kultury
2
Wiedza o teatrze
3
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Gramatyka historyczna języka polskiego
3
Literatura po 1939 roku
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
7
Wiedza o mediach
1
IV - Specjalnościowych
Instytucje kultury
1
Korespondencja sztuk
2,5
Wiedza o filmie
2,5
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0