Antropologia literatury

2022Z

Kod przedmiotu25S2O-ALIT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nycz R., Antropologia literatury-kulturowa teoria literatury-polityka doswiadczenia, t. 6, Teksty Drugie, 2007, s. 34-49 2) Kosowska E., Antropologia literatury Teksty, konteksty, interpretacje., Katowice, 2003 3) Łebkowska , Między antropologią literatury a antropologia literacką., t. 6, "Teksty Drugie", 2007, s. s. 9-23 4) Kasperski E., Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury, Pułtusk-Warszawa , 2006 5) Kosowska E., Antropologia kultury - antropologia literatury, Katowice, 2005 6) Iser W., Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi., t. 5, "Teksty Drugie", 2006, s. 11-35 7) Girard R., Szekspir. Teatr zazdrości., Warszawa, 1996 8) Janion M., Rosiek S. (red.), Galernicy wrażliwości (tu: Fragmenty antropologiczne oraz Rozmowa trzecia: O Statku Szaleńców, Gdańsk, 1981 9) Ariès P., Człowiek i śmierć, Warszawa, 2011 10) Czeczot K.,Zielińskiej M.(red.), Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w Roku Mickiewiczowskim 2005, Warszawa, 2008 11) Bieńczyk M., Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci., Gdańsk, 2001 12) Krzyżaniak B.,, "Biblia i antropologia. Spotkania niedokończone, Poznań, 2004 13) Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa, 2006 14) Janion M., Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji., Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi