Dialektologia

2022Z

Kod przedmiotu25S2O-DIAL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot dialektologii – metody badań dialektologicznych. Rozwój badań dialektologicznych w Polsce. Podział dialektów. Realizacje samogłosek i spółgłosek w poszczególnych dialektach. Przydatność fleksji w ustalaniu cech charakterystycznych dla dialektów. Leksyka dialektów polskich. Regionalizmy i dialektyzmy. Dialekt warmiński i mazurski.,ĆWICZENIA:Praktyczna analiza tekstów gwarowych - słuchanie i określanie ich cech swoistych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej,, PWN, 1972 2) Karol Dejna, Atlas polskich innowacji dialektalnych, PWN, 1981 3) Kazimierz Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, PWN, 1960
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak