Elementy kultury języka polskiego

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-EKJP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńbłąd językowy, naturalny szyk zdania a komunikatywność; sposoby osiągania spójności, zwięzłości i komunikatywności tekstu naukowego i publicystycznego; spójniki skorelowane; trudniejsze zasady ortografii i interpunkcji; problemy związane z fleksją i składnią wielowyrazowych liczebników głównych i zbiorowych; korekta tekstów; krytyczna analiza i korekta tekstów naukowych
Opis wykładówIA:błąd językowy, naturalny szyk zdania a komunikatywność; sposoby osiągania spójności, zwięzłości i komunikatywności tekstu naukowego i publicystycznego; spójniki skorelowane; trudniejsze zasady ortografii i interpunkcji; problemy związane z fleksją i składnią wielowyrazowych liczebników głównych i zbiorowych; korekta tekstów; krytyczna analiza i korekta tekstów naukowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Markowski A., Kultura języka polskiego: teoria, zagadnienia leksyklane, PWN, 2005 2) Jadacka H. , Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, PWN, 2005 3) wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki, PWN, 2008 4) Bralczyk J., Gruszczyński W., Kłosińska K., Wiem, co mowię, czyli o dobrej i złej polszczyźnie, Bydgoszcz-Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak