Eseistyka literacka i filozoficzna

Literary and Philosophical Essay Writing

2022L

Kod przedmiotu25S2O-ELFh
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi