Edycja tekstów (do XIX w.)

2021L

Kod przedmiotu25S2O-ETXIX
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńzagadnienia związane z problematyką tekstologiczno-edytorską utworów powstałych od początków polskiego piśmiennictwa do XIX wieku włącznie, na którą składa się m. in. pojęcie przekazu tekstu utworu, aparatu krytycznego, wyboru podstawy druku, typu edycji i wynikających z tego zasad opracowania tekstu. Zajęcia mają też charakter praktyczny, wprowadzając zasady transliteracji i transkrypcji tekstów dawnych oraz sporządzania komentarza filologicznego
Opis wykładówIA:zagadnienia związane z problematyką tekstologiczno-edytorską utworów powstałych od początków polskiego piśmiennictwa do XIX wieku włącznie, na którą składa się m. in. pojęcie przekazu tekstu utworu, aparatu krytycznego, wyboru podstawy druku, typu edycji i wynikających z tego zasad opracowania tekstu. Zajęcia mają też charakter praktyczny, wprowadzając zasady transliteracji i transkrypcji tekstów dawnych oraz sporządzania komentarza filologicznego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi