Edycja tekstów (XX-XXI w.)

2022Z

Kod przedmiotu25S2O-ETXX
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń zagadnienia związane z problematyką tekstologiczno-edytorską utworów powstałych w XX i XXI wieku, na którą składa się m. in. pojęcie przekazu tekstu utworu, aparatu krytycznego, wyboru podstawy druku, typu edycji i wynikających z tego zasad opracowania tekstu. Zajęcia mają też charakter praktyczny, pracuje się na nich z tekstami dwudziesto- i dwudziestowiecznych wiecznych pisarzy polskich
Opis wykładówIA: zagadnienia związane z problematyką tekstologiczno-edytorską utworów powstałych w XX i XXI wieku, na którą składa się m. in. pojęcie przekazu tekstu utworu, aparatu krytycznego, wyboru podstawy druku, typu edycji i wynikających z tego zasad opracowania tekstu. Zajęcia mają też charakter praktyczny, pracuje się na nich z tekstami dwudziesto- i dwudziestowiecznych wiecznych pisarzy polskich.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak