Filozofia a literatura

2022Z

Kod przedmiotu25S2O-FIL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówajęcia wykładowe dotyczą mistyki romantycznej. Poświęcone są trzem wybitnym poetom i myślicielom, których łączą doświadczenia mistyczne i podobne inspiracje filozoficzne. Omawiany jest zatem kreacjonizm Williama Blake’a, idealizm magiczny Novalisa (Georga Philippa Friedricha von Hardenberga) i nauka genezyjska Juliusza Słowackiego. Przedstawiane są nie tyle wpływy filozofii na literaturę czy obecność w literaturze elementów określonej tradycji filozoficznej, ile filozofia czy światopogląd „skonstruowany” przez samego poetę i wyrażony w jego pisarstwie.,ĆWICZENIA:Zajęcia ćwiczeniowe ukierunkowane zostały na dziewiętnastowieczną dramaturgię europejską czasów romantyzmu i modernizmu. Przedmiot analiz stanowią teksty, w których ma miejsce powiązanie zagadnień natury filozoficznej z tematyką religijną i moralną. Osobno omawiane są zatem następujące utwory: "Faust" (cz. 1) Johanna Wolfganga Goethego, "Na Wzgórzu Śmierci" Jana Kasprowicza, "Gra snów" Augusta Strindberga. Wszystkie wymienione dzieła można określić „dramatami prawdy”, gdyż prawda okazuje się w nich najważniejszą kategorią i wartością. Wiąże się ona z przeciwieństwami, z jakimi przychodzi zetknąć się bohaterom każdej z tych sztuk, na przykład: miłość – wiedza, wiara – zwątpienie, prawda – złudzenie, dobro – zło. Wokół nich koncentruje się tematyka ćwiczeń.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi