Język wartości

The language of value

2022L

Kod przedmiotu25S2O-JWARTh
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówFilozoficzne konteksty badań nad językiem wartości. Etyczne podstawy języka. Polskie tradycje w badaniach nad aksjologicznymi aspektami języka. Metodologia badań aksjologicznych. Język polski jako wartość kulturowa. Miejsce wartości w językowym obrazie świata. Sposoby wyrażania wartości. Analiza tekstów pod kątem pragmatyczno-aksjologicznym. Sposoby profilowania pojęć i ich zastosowanie w tekstach o charakterze reklamowym oraz w dyskursie politycznym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi