Korekta i redakcja tekstu

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-KIRT
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeństruktura nowoczesnego wydawnictwa z usytuowaniem roli korektora w procesie wydawniczym; problem prawidłowego odbioru tekstu umożliwiającego wychwycenie i skorygowanie błędów; znaki korektorskie; problematyka relacji: autor – redaktor wydawniczy – korektor, zadania redaktora wydawniczego w przygotowaniu poprawnej i kompletnej edycji, redakcja – adjustacja – korekta
Opis wykładówIA:struktura nowoczesnego wydawnictwa z usytuowaniem roli korektora w procesie wydawniczym; problem prawidłowego odbioru tekstu umożliwiającego wychwycenie i skorygowanie błędów; znaki korektorskie; problematyka relacji: autor – redaktor wydawniczy – korektor, zadania redaktora wydawniczego w przygotowaniu poprawnej i kompletnej edycji, redakcja – adjustacja – korekta.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi