Komparatystyka literacka

2021L

Kod przedmiotu25S2O-KLIhh
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot obejmuje wiedzę interdyscyplinarną. Przedstawienie metodologii, działów i zastosowania metody porównawczej przy uwzględnieniu intersemiotyczności, intertekstowości, intermedialności, interkulturowości i dialogowości. Zajęcia zapoznają także z relacjami literatur narodowych z literaturą powszechną i jej przenikaniem w inne formy kultury oraz z badaniami łączącymi literaturę z innymi sztukami.,ĆWICZENIA:Prezentowane zagadnienia koncentrują się na dwóch lub większej ilości związków literackich, analizowane są przykłady oddziaływania sztuki na literaturę i literatury na sztukę, przykłady różnych dyskursów i zachodzących pomiędzy nimi relacji, a także przykłady wpływu mediów na funkcjonowanie literatury.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi