Komputerowe opracowanie tekstu i redakcja techniczna

2021L

Kod przedmiotu25S2O-KOTIRT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi