Nurty i style literacko-artystyczne I

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-NISLA1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówszczegółowienie i pogłębienie wiedzy dotyczącej całokształtu zjawisk artystycznych (nurtów i stylów) i ideowych istniejących w kulturze od średniowiecza do XIX stulecia, a wpływających na literaturę i kulturę późniejszych stuleci. Wykłady ujmują i osadzają poszczególne literackie zjawiska na szerokim tle kultury europejskiej, wskazują na kwestie nieomawiane w ramach kursu historii literatury na stopniu I lub ukazują je w innym kontekście (np. zjawisko klasycyzmu nie tylko jako prądu oświecenia, problematyka manieryzmu i jego zazębień z barokiem itp., zagadnienie autotematyzmu, symboliki i alegoryczności).,ĆWICZENIA:koncentrowanie się na analizie i interpretacji tekstów literackich (w powiązaniu z tendencjami charakterystycznymi także dla sztuki), pozwalających na identyfikowanie, rozpoznawanie, charakteryzowanie cech definiujących nurty i style literacko-artystyczne, rozpięte między średniowieczem a I połową XIX wieku.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi