Prawo autorskie w Polsce i Unii Europejskiej

Copyright in Poland and European Union

2022Z

Kod przedmiotu25S2O-PAWPIUEh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPojęcie i przedmiot prawa autorskiego. Podmioty prawa autorskiego. Treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe). Dozwolony użytek osobisty (cytat, przedruk, możliwość kopiowania) publiczny i prywatny. Plagiat (i jego konsekwencje). Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
Opis wykładówIA:Pojęcie i przedmiot prawa autorskiego. Podmioty prawa autorskiego. Treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe). Dozwolony użytek osobisty (cytat, przedruk, możliwość kopiowania) publiczny i prywatny. Plagiat (i jego konsekwencje). Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. Janusz Barta, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak uwag