Praktyka zawodowa I

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-PPRZ1
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńrzebieg praktyki i przekazywane w jej trakcie treści uzależnione są od miejsca i formy jej odbywania. Praktyka w wydawnictwa, redakcjach, firmach reklamowych portalach internetowych umożliwia zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w instytucji prowadzącej działalność wydawniczą, przepisami i wewnętrznymi regulaminami, przepisami, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także realizację zadań bezpośrednio wynikających z działalności firmy, pozwalających na wykorzystanie wiedzy teoretycznej dotyczącej edycji różnego typu dokumentów, przekazywanej także przez opiekuna praktyki
Opis wykładówI:przebieg praktyki i przekazywane w jej trakcie treści uzależnione są od miejsca i formy jej odbywania. Praktyka w wydawnictwa, redakcjach, firmach reklamowych portalach internetowych umożliwia zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w instytucji prowadzącej działalność wydawniczą, przepisami i wewnętrznymi regulaminami, przepisami, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także realizację zadań bezpośrednio wynikających z działalności firmy, pozwalających na wykorzystanie wiedzy teoretycznej dotyczącej edycji różnego typu dokumentów, przekazywanej także przez opiekuna praktyki.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, 1) brak, W zaleznosci od miejsca wykonywanej praktyki uzależniona jest odpowiednia literatura przedmiotu, brak, brak , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi