Publikacja tekstów w Internecie

Publishing Texts Online

2022Z

Kod przedmiotu25S2O-PUBTWIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wrycza-Bekier Joanna, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu., Helion, 2013 2) Carr Nicolas, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg., Helion, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi