Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I

MA Seminar and Diploma thesis

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-SMPD1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZagadnienia ściśle związane z powstawaniem kolejnych etapów pracy magisterskiej: w I semestrze jest to wybór tematu i opracowanie konspektu pracy, opracowanie założeń metodologicznych
Opis wykładówIA:Zagadnienia ściśle związane z powstawaniem kolejnych etapów pracy magisterskiej: w I semestrze jest to wybór tematu i opracowanie konspektu pracy, opracowanie założeń metodologicznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak