Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II

MA Seminar and Diploma thesis

2021L

Kod przedmiotu25S2O-SMPD2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńomawiane są szczegółowe zagadnienia związane z powstawaniem kolejnych etapów pracy magisterskiej: w II semestrze jest to przygotowanie rozdziału metodologicznego, dostosowanego do przedmiotu badań; kształtowanie listy lektur (bibliografii)
Opis wykładówIA:omawiane są szczegółowe zagadnienia związane z powstawaniem kolejnych etapów pracy magisterskiej: w II semestrze jest to przygotowanie rozdziału metodologicznego, dostosowanego do przedmiotu badań; kształtowanie listy lektur (bibliografii).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak