Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III

MA Seminar and Diploma thesis

2022Z

Kod przedmiotu25S2O-SMPD3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńszczegółowe zagadnienia związane z powstawaniem kolejnych etapów pracy magisterskiej: powstają rozdziały analityczne pracy
Opis wykładówIA:szczegółowe zagadnienia związane z powstawaniem kolejnych etapów pracy magisterskiej: powstają rozdziały analityczne pracy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak