Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV

MA Seminar and Diploma thesis

2022L

Kod przedmiotu25S2O-SMPD4
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńszczegółowe zagadnienia związane z powstawaniem kolejnych etapów pracy magisterskiej; rozwiązywane są wszystkie założone problemy badawcze, formułowane wnioski; praca jest sfinalizowana
Opis wykładówIA:szczegółowe zagadnienia związane z powstawaniem kolejnych etapów pracy magisterskiej; rozwiązywane są wszystkie założone problemy badawcze, formułowane wnioski; praca jest sfinalizowana.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak