Technologie informacyjne w naukach humanistycznych

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-TECHINFhum
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńObsługa edytora Word (spisy, indeksy, zakładki, podstawowe hiperłącza). Eksport dokumentu do Portale Document File (PDF). Tworzenie zaawansowanych prezentacji multimedialnych. Słowniki elektroniczne. Korpusy tekstów jako narzędzie lingwisty. Zasoby korpusów tekstów. Składnia zapytań. Biblioteki cyfrowe - zasoby, zasady korzystania, możliwości edycji. Elektroniczne bazy danych
Opis wykładówIA:Obsługa edytora Word (spisy, indeksy, zakładki, podstawowe hiperłącza). Eksport dokumentu do Portale Document File (PDF). Tworzenie zaawansowanych prezentacji multimedialnych. Słowniki elektroniczne. Korpusy tekstów jako narzędzie lingwisty. Zasoby korpusów tekstów. Składnia zapytań. Biblioteki cyfrowe - zasoby, zasady korzystania, możliwości edycji. Elektroniczne bazy danych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wolański Adam, Edycja tekstu. Praktyczny poradnik, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi