Tekstologia z elementami historii książki

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-TZEHK
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówagadnienia związane z zasadami wydań tekstów dawnych i współczesnych, problematyką ustalenia podstawy edycji (zagadnienie intencji autora, krytyka tekstu, przekazy: autentyczne i nieautentyczne) zapoznaje studenta z problemami w pracy nad przygotowaniem tekstów do druku w różnych typach edycji (A,B,C, edycje zbiorowe) oraz publikacji (książki naukowe, beletrystyka). Podejmowane są również wybrane zagadnienia dotyczące historii książki i technik wydawania, mające wpływ na pracę współczesnego tekstologa i edytora.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi