Warsztat badacza języka

2021L

Kod przedmiotu25S2O-WBJ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńwokół tekstu naukowego: siatka terminologiczna jako wykładnik tekstu naukowego, problematyka spójności tekstu w aspekcie zaawanasowanym, typy tekstów naukowych, analiza wybranych recenzji prac językoznawczych i wybranych artykułów naukowych; wokół tekstu źródłowego: praca z tekstem historycznym i współczesnym – warsztat synchronika i diachronika, pozyskiwanie/tworzenie bazy materiałowej, rola korpusó
Opis wykładówIA:wokół tekstu naukowego: siatka terminologiczna jako wykładnik tekstu naukowego, problematyka spójności tekstu w aspekcie zaawanasowanym, typy tekstów naukowych, analiza wybranych recenzji prac językoznawczych i wybranych artykułów naukowych; wokół tekstu źródłowego: praca z tekstem historycznym i współczesnym – warsztat synchronika i diachronika, pozyskiwanie/tworzenie bazy materiałowej, rola korpusów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi