Wstęp do poligrafii i drukarstwa

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-WDPIDh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńĆwiczenia mają za zadanie zapoznanie z podstawowymi technikami drukowania, poznanie podstaw teorii barwy, i materiałoznawstwa poligraficznego oraz technologii opraw introligatorskich. Przedmiot ma dostarczyć również wiedzy na temat współpracy redaktora/wydawcy z zakładami poligraficznymi
Opis wykładówIA:Ćwiczenia mają za zadanie zapoznanie z podstawowymi technikami drukowania, poznanie podstaw teorii barwy, i materiałoznawstwa poligraficznego oraz technologii opraw introligatorskich. Przedmiot ma dostarczyć również wiedzy na temat współpracy redaktora/wydawcy z zakładami poligraficznymi.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Kalisz, Słownik wydawcy, KAW, 1997 2) A. Rajnsz, Barwy druku, offset arkuszowy, Print&Publishing, 2009 3) S. Jakucewicz, Papier do drukowania, Antalis, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi