Wprowadzenie do semantyki

Introduction to Semantics

2022Z

Kod przedmiotu25S2O-WDSh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówemantyka zajmuje się problemami opisu znaczenia jednostek językowych. Centralne pojęcie znaczenia bywa jednak różnie rozumiane w poszczególnych szkołach naukowych. Dlatego zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z ujęciami znaczenia i sposobami jego opisu: od, sięgających starożytności, inspiracji filozoficznych, po współczesne lingwistyczne koncepcje semantyczne. Przedmiot ma zaznajomić studenta z najnowszymi dokonaniami w dziedzinie semantyki i pokazać, na przykładach analizy konkretnych wyrażeń, rozwiązania dyskusyjnych problemów opisu znaczenia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Apresjan Ju. D., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław, 2000, s. fragmenty 2) Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń, 1997, s. fragmenty 3) Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa, 2001, s. fragmenty 4) Lyons J., Semantyka, t. 1, Warszawa, 1984, s. fragmenty
Literatura uzupełniająca
Uwagi