Wybrane zagadnienia analizy dzieła literackiego

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-WZADZL
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzedmiot obejmuje analizę i interpretację różnorodnych form literackich z rozmaitych epok. Nabywanie i rozwijanie umiejętności obcowania ze wszystkimi poziomami konstrukcji i znaczenia dzieła literackiego
Opis wykładówIA:Przedmiot obejmuje analizę i interpretację różnorodnych form literackich z rozmaitych epok. Nabywanie i rozwijanie umiejętności obcowania ze wszystkimi poziomami konstrukcji i znaczenia dzieła literackiego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi