Wybrane zagadnienia gramatyki języka polskiego

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-WZGJP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują zagadnienia fonetyczno-fonologiczne, słowotwórcze, fleksyjne i składniowe gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego: charakterystykę poszczególnych części mowy, główne elementy analizy słowotwórczej wyrazów (leksemów), analizę fleksyjną i składniową form oraz dłuższych, zdaniowych konstrukcji. Zarówno dobrane treści ćwiczeń, jak i sposób ich przekazywania mają rozwinąć wiedzę gramatyczną studentów oraz lepiej przygotować merytorycznie do przekazywania tej wiedzy innym
Opis wykładówIA:Ćwiczenia obejmują zagadnienia fonetyczno-fonologiczne, słowotwórcze, fleksyjne i składniowe gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego: charakterystykę poszczególnych części mowy, główne elementy analizy słowotwórczej wyrazów (leksemów), analizę fleksyjną i składniową form oraz dłuższych, zdaniowych konstrukcji. Zarówno dobrane treści ćwiczeń, jak i sposób ich przekazywania mają rozwinąć wiedzę gramatyczną studentów oraz lepiej przygotować merytorycznie do przekazywania tej wiedzy innym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa: PWN, 1998 2) D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa: PWN, 2000 3) R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa: PWN, 1984
Literatura uzupełniająca
Uwagi-