Zagadnienia językoznawstwa komputerowego

Computer-related linguistic issues

2022L

Kod przedmiotu25S2O-ZJKh
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweneza językoznawstwa komputerowego. Korpus tekstów w badaniach językoznawczych, stylistycznych, kulturowych. Narodowy Korpus Języka Polskiego. Najczęstsze zastosowania językoznawstwa komputerowego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Przepiórkowski A. i in., Narodowy Korpus Języka Polskiego, PWN, 2012 2) Hebal-Jezierska M. (red.), Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, Wydział Polonistyki UW, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi