Życie literackie po 1989 roku I

Literary life after 1989

2021L

Kod przedmiotu25S2O-ZLP1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówjawiska po roku 1989 w literaturze polskiej, po zmianie ustrojowej, gospodarczej, społecznej i kulturowej; zagadnienia charakterystyczne dla polskiego życia literackiego w ponowoczesnej rzeczywistości lat 90.: kultura obwarzanka (decentralizacja życia literackiego), rozwój czasopism papierowych, kultura niezależna, skutki wydziedziczenia z miejsca i kultury (ojczyzny odzyskane, wybrane), problem współczesnej tożsamości, proza niefikcjonalna (dzienniki, autobiografie), tematy prozy męskiej (Pilch, Stasiuk) i kobiecej (feminizmy Filipiak, Tokarczuk, Gretkowska); komentowanie aktualnych tematów, motywów, gatunków oraz nowych twórczości (debiutów) i kontynuacja starych.,ĆWICZENIA:analiza utworów literackich: prozy, poezji, tekstów paraliterackich wybranych z listy lektur. W pierwszym semestrze zajęć są to zjawiska należące do lat 90. XX wieku (czasopisma literackie w latach 90., poezja roczników 60., literatura małych ojczyzn i nowych tożsamości, literatura pisana przez kobiety.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak