Życie literackie po 1989 roku II

2022Z

Kod przedmiotu25S2O-ZLP2
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówjawiska po roku 1989 mające miejsce w literaturze polskiej. W semestrze drugim, obejmującym okres dwóch dekad XXI wieku omawiane są zagadnienia związane z zaangażowaniem literatury w sprawy społeczne (Kuczok, Chutnik, Masłowska, Shuty), wydziedziczeniem z miejsca i kultury (Odija), kategorią inności, dyskryminacją i wykluczeniem ze względu na płeć (Witkowski, Schilling) czy pochodzenie. Komentowane są aktualne tematy, motywy, gatunki oraz nowe twórczości (debiuty) i kontynuacje starych.,ĆWICZENIA:analiza utworów literackich: prozy, poezji, tekstów paraliterackich wybranych z listy lektur. W drugim semestrze omawiane są zjawiska literackie właściwe dla czasu od początku XXI wieku do teraźniejszości: poezja najnowsza, przedstawiciele powieści kryminalnej, literatura mniejszości, literatura podejmująca problemy społeczne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak