Zagadnienia współczesnej humanistyki

2022Z

Kod przedmiotu25S2O-ZWH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Koniec człowieka jako koniec humanistyki. 2. Obrona kultury humanistycznej. 3. Źródła tożsamości nowoczesnej. 4. Schyłek indywidualizmu. 5. Wykorzenienie. Odczarowanie. Obcość. 6. Pokusa tworzenia samego siebie. 7. Nowy model życia prywatnego. 8. Resentyment. Przemoc. Przemoc symboliczna.,ĆWICZENIA:1. Etiologia umasowienia kultury? 2. Współczesny język dyskursu humanistycznego. 3. Edukacja w dobie ponowoczesności. 4. Człowiek ponowoczesności jako człowiek estetyczny. 5. Czym są nowoczesne imaginaria społeczne? 6. Narcyzm jako choroba kultury ponowoczesnej. 7. Moda i globalizacja. 8. Od dyskursywności do figuratywności.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi