Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego - studia pierwszego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozoficzne konteksty literatury
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Główne problemy literatury i kultury XIX i XX wieku
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Historia Polski
2
ZAL-O
Wykład
15
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Nauki pomocnicze filologii polskiej
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Literatura epok dawnych
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Literatura powszechna
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Poetyka z elementami teorii literatury
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wstęp do nauki o języku
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
BHP w instytucjach edukacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia Polski
2
EGZ
Wykład
15
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Leksykologia i leksykografia współczesna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Literatura epok dawnych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy pisowni polskiej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Poetyka z elementami teorii literatury
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zagadnienia literatury współczesnej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia edukacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Kultura języka i wypowiedzi
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Literatura powszechna
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Literatura romantyzmu
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Poetyka z elementami teorii literatury
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy dydaktyki
3
EGZ
Wykład
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Kultura języka i wypowiedzi
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Literatura Młodej Polski
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Literatura pozytywizmu
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Proseminarium
4
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Stylistyka współczesna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka polskiego
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Gramatyka historyczna języka polskiego
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Literatura dwudziestolecia międzywojennego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Literatura po 1939 roku
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Literatura powszechna
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
9
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Teoria języka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka polskiego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Gramatyka historyczna języka polskiego
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Korespondencja sztuk
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Literatura dla dzieci i młodzieży
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Literatura po 1939 roku
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
7
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Wiedza o mediach
2
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Elementy prawa oświatowego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0