Elementy prawa oświatowego

Elements of educational law

2023L

Kod przedmiotu1400S1O-EPO
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kurzyna, Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, Warszawa, 2009 2) T. Komorowski, Prawo oświatowe w praktyce: poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty", eMPi2, 2001 3) Dziennik, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, t. poz 59, Ustaw, 2017, s. tekst jedn
Literatura uzupełniająca
Uwagi