Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

2021L

Kod przedmiotu1400S1O-PPPh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńraktyka psychologiczno-pedagogiczna służy uruchomieniu wiedzy uzyskanej podczas zajęć z psychologii i pedagogiki ogólnej w procesie obserwacji i refleksji nad procesem edukacyjnym. Pozwala określić miejsce nauczyciela i podmiotu jego zabiegów w przebiegu złożonej i wieloaspektowej relacji wzajemnej
Opis wykładówI:Praktyka psychologiczno-pedagogiczna służy uruchomieniu wiedzy uzyskanej podczas zajęć z psychologii i pedagogiki ogólnej w procesie obserwacji i refleksji nad procesem edukacyjnym. Pozwala określić miejsce nauczyciela i podmiotu jego zabiegów w przebiegu złożonej i wieloaspektowej relacji wzajemnej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Duraj-Nowakowa K., Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi