Pedagogika ogólna

2021Z

Kod przedmiotu1400SXO-PEDOGh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot i zakres pedagogiki, sybdyscypliny. System oświaty: organizacja i funkcjonowanie. Teorie i koncepcje wychowania. Dyskurs pedagogiczny jako wyraz modeli współczesnej szkoły: funkcjonalistyczno-behawiorystyczny, humanistyczno-adaptacyjny, konstruktywistyczno-rozwojowy, konstruktywistyczno-społeczny, krytyczno-emancypacyjny. Szkoła jako instytucja wychowująca. Szkoła tradycyjna. Szkoła alternatywna. Charakterystyka i specyfika zawodu nauczyciela. Agresja i przemoc w szkole.,ĆWICZENIA:Wychowanie w szkole. Systemy dydaktyczne. Wybrane teorie wychowania/koncepcje dydaktyczno-wychowawcze. Alternatywne formy edukacji. Poznawanie uczniów. Zarządzanie klasą. Nauczyciel a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kwieciński Z., B. Śliwerski,, Pedagogika. Podręcznik akademicki. , t. roz.1,9,10, WNPWN, 2019 2) D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska,, Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania , t. rozdz. 1, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi