Wykład monograficzny

2022L

Kod przedmiotu1400SXO-WM1h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) X, 1) X, Dobór literatury jest w gestii osoby prowadzącej zajęcia, zależy od wybranej tematyki wykładu, X, X , X, X
Literatura uzupełniająca
Uwagi