Wykład monograficzny

2023L

Kod przedmiotu1400SXO-WM2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) X, Dobór literatury jest w gestii osoby prowadzącej zajęcia, zależy od wybranej tematyki wykładu , X, X
Literatura uzupełniająca
Uwagi