Analiza i interpretacja dzieła literackiego

Analysis and interpretation of literary work

2022L

Kod przedmiotu25S1O-AIDLh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi