Analiza i interpretacja dzieła literackiego

Analysis and interpretation of literary work

2023Z

Kod przedmiotu25S1O-AIIDZLah
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi