Dydaktyka języka polskiego

2022L

Kod przedmiotu25S1O-DYDpol1h
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janus-Sitarz A., Polonista w szkole, Universitas, 2006 2) Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego : dla początkujących nauczycieli, WSiP, 1995 3) Myrdzik B., Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim, UMCS, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi