Dydaktyka języka polskiego

2023Z

Kod przedmiotu25S1O-DYDpol2h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janus-Sitarz A., Polonista w szkole, Universitas , 2006 2) Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego : dla początkujących nauczycieli, WSiP, 1995 3) Uryga Z., Godziny polskiego, PWN, 1996 4) Bobiński W., Drugi oddech polonisty, Stentor, 1996 5) Jaworski M., Metodyka nauki o języku polskim , PWN, 1979 6) Polański E., Dydaktyka ortografii i interpunkcji, WSiP, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi