Gramatyka historyczna języka polskiego

2023L

Kod przedmiotu25S1O-GHJPh6
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi