Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego

2021Z

Kod przedmiotu25S1O-GOWJP11
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dunaj B., Gramatyka współczesnego języka polskiego. Część 1. Fonetyka i fonologia. , Tarnów, 2015 2) Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Warszawa PWN, 2000 3) Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń, 1997 4) Dunaj B., Zasady poprawnej wymowy polskiej, t. LXXXVI, "Język Polski", 2006, s. 161-172
Literatura uzupełniająca
Uwagi