Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego

2021L

Kod przedmiotu25S1O-GOWJP22
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego: słowotwórstwo opisowe, PWN, 1979 2) Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), PWN, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi