Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego

Descriptive grammar of the contemporary Polish language

2022Z

Kod przedmiotu25S1O-GOWJa
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa, 2002, s. r. 1-5 2) Z. Saloni, Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, /w:/ Kategorie gramatyczne grup imiennych, Wrocław, 1976, s. 43-75 3) Z. Saloni, Fleksja tzw. zaimków rzeczownych, /w:/ Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 2, ., 1981, s. 243-253 4) Z. Saloni, Wstęp do koniugacji polskiej, UWM Olsztyn, 2001 5) Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa, 1998, s. rozdz. IV 6) J. Tokarski, Fleksja polska, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi