Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego

Descriptive grammar of the contemporary Polish language

2022L

Kod przedmiotu25S1O-GOWJah
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa, 1969 2) A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa, 1998, s. rozdz. VI 3) Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi