Główne problemy literatury i kultury XIX i XX wieku

The Main Problems of Literature and Culture of the XIX and XX centuries

2021Z

Kod przedmiotu25S1O-GPLK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie w obszar podstawowych problemów literaturoznawczych i kulturoznawczych XIX i XX wieku w szczególności w problematykę prawdziwości dzieła literackiego, jego wartości i wartościowania, autorstwa, odbioru, interpretacji oraz autokreacji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Jaroszyński, Metafizyka i sztuka, Wydawnictwo Gutenberg-Print, 2002 2) Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 3) E. Balcerzan, Granice literatury, granice historii, granice granic, t. 6, "Teksty Drugie", 2004 4) J. Jarzębski, Powieść jako autokreacja, Wydawnictwo Literackie, 1984 5) T. S. Eliot, Szkice krytyczne, PIW, 1972 6) H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Universitas, 2000 7) F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Universitas, 2004 8) R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości, Universitas, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi