Język łaciński z elementami kultury antycznej

Latin language with the elements of antique culture

2021L

Kod przedmiotu25S1O-JLZEKANh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńCzytanie, tłumaczenie i analiza tekstów. Gramatyka opisowa (czasownik: indicativus imperfecti, futuri primi, perfecti activi et passivi; indicativus plusquamperfecti, futuri exacti activi; rzeczownik: IV i V deklinacja; przymiotniki III deklinacji; stopniowanie przymiotników; imiesłowy: praesentis activi, perfecti passivi; zaimki; konstrukcje: accusativus duplex, genetivus partitivus, ablativus comparationis, składnia nazw miast). Sentencje, zwroty i wyrażenia łacińskie. Wybrane elementy kultury antycznej (literatura, mitologia, życie codzienne). Metryka
Opis wykładówIA:Czytanie, tłumaczenie i analiza tekstów. Gramatyka opisowa (czasownik: indicativus imperfecti, futuri primi, perfecti activi et passivi; indicativus plusquamperfecti, futuri exacti activi; rzeczownik: IV i V deklinacja; przymiotniki III deklinacji; stopniowanie przymiotników; imiesłowy: praesentis activi, perfecti passivi; zaimki; konstrukcje: accusativus duplex, genetivus partitivus, ablativus comparationis, składnia nazw miast). Sentencje, zwroty i wyrażenia łacińskie. Wybrane elementy kultury antycznej (literatura, mitologia, życie codzienne). Metryka.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Czyżma, E. Roguszczak, Język łaciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi